Our Bulgarian site is closed. You can continue your Spartoo experience on our European site Spartoo.eu. To access your messages or orders in progress, your customer area remains accessible here.
Manage your cookies preferences
Spartoo utilise des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site internet, ainsi que pour la personnalisation du contenu et l'analyse du trafic. Nos partenaires utilisent des cookies afin d'afficher de la publicité personnalisée en fonction de votre navigation et de votre profil. Si vous cliquez sur tout "accepter et fermer" ci-dessous, vous pourrez à tout moment modifier vos préférences dans votre compte client. Si vous cliquer sur "refuser", seuls les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site seront utilisés

Общи условия за продажба

1 Нашите данни

Société SPARTOO SAS

Дружество с капитал 284 116,30 евро, със седалище и адрес на управление 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble, FRANCE, регистрирано под номер 489 895 821 на RCS Grenoble.
Обслужване на клиенти:
Тел. : 02.44.87.227
Email : adriana@spartoo.bg
понеделник-петък : от 9:00-13:00 до 14:00-17:00

2 Прилагане на общите условия за продажба

Приемането на общите условия за продажба предполага прилагането им в тяхната цялост. Те се отнасят за всички поръчки, подадени от клиента на сайта spartoo.bg. Те представляват договор между SPARTOO и Клиента. Клиентът се отказва по-специално да използва всякакви документи, които биха противоречили на SPARTOO.

Тези общи условия за продажба могат да бъдат предмет на последващи изменения, приложимата за покупката на Клиента версия е тази, която е в сила на уебсайта към датата на подаване на поръчката . Промените на тези общи условия за продажба се прилагат за потребителите на интернет сайта от тяхното включване, а не се прилагат към сключените преди това сделки.

Всеки потребител на сайта трябва да спазва общите условия за продажба.


3 Валидност на офертите

Офертите са достъпни само за клиенти с адрес за доставка в България.
Артикулите , които се виждат на сайта, са достъпни в рамките на наличните количества.
SPARTOO се задължава да информира по електронна поща Клиента, който е подал поръчка, за неналичен продукт. В случай на дебит или разписка за поръчка на неналичен продукт, SPARTOO се съгласява да предложи кредит или да възстанови всички суми на клиента в рамките на 15 дни. Поръчката се анулира автоматично.


4 Представяне на продуктите

Предлаганите за продажба продукти са описани и представени възможно най-точно. От Клиента се изисква да се позове на описанието на всеки продукт, за да разбере свойствата и основните му характеристики. Клиентът трябва да го прочете преди да направи поръчка. Изборът и покупката на Продукт е отговорност единствено на Клиента.
Въпреки това, ако в това представяне са възникнали грешки или пропуски, отговорността на SPARTOO не може да бъде ангажирана. Всички клиенти са поканени да споделят, информират SPARTOO за всякакви грешки, които могат да срещнат при посочването на даден продукт. Гид с ръководство за поддръжка е на разположение на всички клиенти, за да им помогне с информация и съвет, указания как точно да поддържат обувките си: http: //www.spartoo.bg/guide_entretien.php


5 Създаване на профил

За да направи поръчка, клиентът трябва първо да е създал потребителски профил по време на първата си поръчка. Той трябва да попълни формуляр, съдържащ следната информация: имейл адрес, гражданско състояние, фамилия, собствено име, пол, дата на раждане, пълен адрес на доставка, телефонен номер. При този случай Клиентът създава парола, която е лична и за негова уникална употреба. Всяко разкриване пред трети страни е забранено.
Клиентът се задължава да предостави пълна и точна информация. Всяка кражба, присвояване на самоличност или фалшива самоличност може да доведе до закриване на профила и може да доведе до наказателно преследване. Многократните регистрации, използването на клиентски профил от няколко лица или други измамни действия могат да доведат до прекратяване на регистрацията. Клиентът потвърждава, че има капацитета, необходим за сключване на договор и закупуване на предлаганите продукти на сайта spartoo.bg.
SPARTOO отказва продажбата на непълнолетни на възраст под 16 години без предварителното разрешение на родителите, което се изисква системно.


6 Цени на продуктите

Цените се показват в лева включително данък за България, с изключение на всички такси за доставка. Ако текущата ставка на ДДС трябва да бъде променена, тези промени могат да бъдат отразени в цената на артикулите, без Клиентът да бъде информиран.
SPARTOO си запазва правото да променя цените си по всяко време, но продуктите се фактурират по цената, която е в сила към момента на регистриране на поръчката.

Цените вземат предвид всички намаления, които ще бъдат отпуснати на сайта spartoo.bg. Тези цени са твърди и не подлежат на преразглеждане през периода на валидност, както е посочено на уебсайта spartoo.bg, SPARTOO си запазва правото, извън този период на валидност, да променя цените по всяко време. Те не включват такси за обработка, доставка и доставки, които могат да бъдат таксувани допълнително, ако това е посочено в сайтовете. Поисканото от Клиента плащане съответства на общата сума на покупката, включително тези разходи.

Фактура се издава от SPARTOO. Тя може да бъде изтеглена от уеб сайта, където е била поставена поръчката.


7 Поръчка и сигурно плащане

7.1 : ПоръчкаКлиентът потвърждава поръчката си, както е описано по-долу. Това потвърждаване предполага приемане на настоящите общи условия за продажба на SPARTOO. Клиентът, който се интересува от артикул,стока, която се вижда на сайта spartoo,bg, трябва да следва следните указания, за да осъществи поръчката си.

- Изберете размер и цвят
- В кошницата проверете спецификата на поръчката (цвят, количество, размер, цена и т.н. ...) с възможност за промяна, добавяне или премахване на определени артикули.
- По време на първата поръчка, попълнете формуляра за създаване на профил с парола.
- Ако Клиентът има специална оферта, първо трябва да въведе кода, който му е даден, в полето, предвидено за тази цел.
- Изберете начина на плащане, вида на доставката, адреса за доставка.
- След като потвърдите начина си на плащане, окончателно и неотменимо, потвърдете поръчката . Всяка потвърдена поръчка води до задължение за плащане.
- Изпраща се потвърждаващ имейл за окончателна продажба след получаване на пълната цена (която не е депозит). Продуктите са запазени за 7 дни.

Прехвърлянето на собствеността на продуктите, продадени от SPARTOO, в полза на Клиента, ще се осъществи само след пълно и редовно плащане на цената от последния, независимо от датата на доставка на тези продукти. Клаузата за запазване на собствеността не пречи на риска от загуба или влошаване състоянието на стоките да бъдат поети от Клиента веднага щом тe бъдaт доставени в дома или взети от мястото където са депозирани.

Отговорността на Клиента е да провери точността на поръчката и незабавно да съобщи за всички грешки.7.2: Плащане • Плащане с кредитна карта
  Клиентът предоставя номера на своята кредитна карта, крайната датата на валидност и кода CVC (трицифрения код за разпознаване на картата) . Накрая той потвърждава поръчката си, като кликва върху бутона "Потвърждаване" За да осигури плащането, в някои случаи потвърждение за плащане се извършва само след въвеждане на предоставения от банката код 3D-Secure. Като отметне полето "Запомняне", Клиентът приема, че номера на неговата кредитна карта, свързана с датата на изтичане на срока и, ще бъдат запазени за бъдещи покупки.

 • Paypal
  За всеки притежател на Paypal сметка, плащането се извършва онлайн чрез тази сметка, като само посочва имейл адреса и паролата Paypal.
  По този начин банковата информация на Клиента никога не се съобщава на SPARTOO. PayPal криптира и защитава номера на картата веднъж завинаги.

 • Плащане при доставка
  Плащането на поръчката се извършва в брой при нейната доставка. В случай, че купувача не извърши плащане, когато стоките са доставени, то стоките ще бъдат върнати на продавача. Тази услуга се заплаща допълнително 6 лева. Таксата за услугата от 6 лева не се възстановява, ако поръчката бъде върната,с изключение на правото на отказ, уведомление за оттеглянето си от договора за продажба на стока. Плащането при доставка е възможно веднъж на всеки 24 часа, с максимален брой 5 артикула или максимална сума от 800 лева. Клиентът не може да има повече от 2 поръчки, едновременно изпратени и / или неплатени за стоките при доставка

 • Плащане с подаръчен чек, карта
  Плащането чрез подаръчна карта е възможно. Клиентът ще трябва да въведе номера на картата в полето купон за отстъпка. Ако сумата на поръчката е по-голяма от сумата на подаръчната карта, Клиентът трябва да извърши плащането с друг начин на плащане. Ако размера на поръчката е по-малък от размера на подаръчната карта, Клиентът може да използва салдото при следващата си поръчка в рамките на срока на валидност на подаръчната карта.


7.3: При липса или грешно плащане

SPARTOO си запазва правото да откаже да изпълни доставка или да изпълни поръчка от Клиент, който не е платил напълно или частично предходна поръчка, или поръчка при която е възникнал спор за плащане в процес на администриране, или ако представлява риск от измама.

Всяко отхвърляне на банкова карта, всяко незаконно оспорване с Paypal може да доведе до процедура за възстановяване от SPARTOO. За всички дължими плащания SPARTOO ще наложи санкции, равняващи се на три пъти законния лихвен процент, фиксиран на година,prorata temporisа, освен това, таксите за възстановяване могат да бъдат изискуеми.

7.4 : Проверка на плащанията


SPARTOO контролира всички поръчки, които са били потвърдени на неговия сайт. Този контрол има за цел да защити SPARTOO от злоупотреби с практики като : кражба на самоличност, измама при плащане. Отделите за обслужване на клиенти на SPARTOO ще бъдат задължени да изискват от всеки клиент документи и информация, необходими за издаването на поръчката: доказателство за пребиваване или дебит на негово име, или доказателство за адрес на лицето посочено като получател за доставка, банкови документи и други.

Ако поисканата информация не бъде получена в рамките на 7 дни, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

Всяко получаване на неверни данни и несъответстваща информация ще доведе до отмяна на поръчката.

7.5: Сигурност на плащанията


За да се гарантира сигурността на плащанията, сайтът spartoo.bg използва защитната платежна услуга на CIC. Тази услуга включва стандарт за сигурност SSL. Поверителните данни (16-цифреният номер на банковата карта, датата на изтичане и криптограмата CVC) се предават директно криптирани на сървъра на банката, без да се прехвърлят физическите подкрепи на spartoo.bg сървърите. Когато поръчката бъде потвърдена, заявката за плащане се насочва в реално време към мениджъра за сигурни плащания. Последният изпраща искане за разрешение до мрежата на банковата карта. Управителят на електронни разплащания издава електронен сертификат, който ще бъде в състояние да докаже сумата и датата на сделката в съответствие с разпоредбите на член 1316 и следващите от Гражданския кодекс


8 Идентификация

Клиентът, който вече е направил покупка на уебсайта на SPARTOO.BG, може да избере да запази паролата си, което позволява при последващи покупки да не трябва да попълва всички искани формалности преди да направи поръчката си.
Регистрираният вече клиент е признат на сайта като клиент на SPARTOO.BG. Паролата, ползвана от клиент на SPARTOO.BG, е строго поверителна и лична. В никакъв случай не трябва да бъде разкривана или съобщавана на никой.
В случай, че клиентът на SPARTOO.BG загуби или забрави паролата си, той е отговорен да сигнализира, да информира мениджъра на сайта SPARTOO.BG на адрес adriana@spartoo.bg, който ще му даде нова парола в рамките на 48 часа, което автоматично ще замени старата. За да се улесни идентифицирането на Клиента чрез едновременното предоставяне на имейл адрес и парола, Клиентът изрично упълномощава SPARTOO.BG да депозира на твърдия диск на клиента т.нар. "Cookie" файл, чиято единствена цел е да се улесни посочената идентификация.


9 Доставката се извършва от SPARTOO


Посочените срокове за доставка имат за справка датата на поръчката и са представени в работни дни (събота, неделя и празничните дни не се вземат предвид при изчисляването на времето за доставка). В случай на непредвидени обстоятелства, SPARTOO не може да бъде отговорeн за забавянето на доставката.


Доставка до дома ( UPS Standard) :
Срок за доставка: между 6 и 9 работни дни
Цена на доставката : безплатна

Доставка до дома ( UPS Express) :
Срок за доставка с UPS се изчислява въз основа на адреса за доставка, който клиентът е посочил на страницата за сигурни плащания
Цена на доставката:
До 4бр. продукти цената е 30лв
При 5бр. продукти и повече цената е 60лв10 Доволни или възстановени

Всички продукти, закупени на уебсайта на SPARTOO, могат да бъдат върнати "Доволни или възстановени", ако клиентът не желае да държи продукт по законни причини: не е доволен от продукта , не е правилния размер, няма очакваният цвят и т.н. Продуктите на SPARTOO могат да бъдат заменени или възстановени т.е. ще бъде възстановена същата сума, кoято е заплатена(безплатно връщане вижте 11.1).
За да бъдат приети, връщанията трябва да отговарят на следните условия :
- Продуктът (ите) никога не трябва да бъдe носен(и). Продуктът (ите) трябва да бъде в ново състояние,
- Върнатият (ите) продукт (и) трябва (задължително) да съответства на доставения (ите) продукт (и)
- Продуктът (ите) се връща (т) в оригиналната опаковка в добро състояние (обувките не са залепени), всичко в добре затворена опаковка,
- Продуктът (ите) се връща (т) в рамките на 30 дни от получаването на поръчката,
- Празните опаковки ще доведат до отказ за смяна или отказ за възстановяване на суми,
- Следвайте процедурата по-долу :

Всеки клиент може да упражни правото си на отказ, отмяна съгласно европейската директива 2011/83 / ЕС за всички продукти, закупени на сайта SPARTOO. Той трябва да направи това в рамките на 14 дни от получаването на поръчката от самия клиент или от трето лице, което е упълномощил. Тя трябва да е изпратена по електронна поща или по пощата в рамките на този период, евентуално чрез следната попълнена форма :
На вниманието на SPARTOO, 16 rue Henri Barbusse, 38100 Grenoble, France на adriana@spartoo.bg
С настоящото Ви уведомявам за оттеглянето си от договора за продажба на следните стоки:
Брой продукти:
Номер на поръчката:
Поръчах на .... и получих .....
Име на потребителя:
Адрес на потребителя:
Съставено на (дата)
Подпис (ако е направено на хартия)

Клиентът може да бъде възстановен при връщане на всички продукти от поръчката в ново състояние в оригиналната опаковка (систематично ще се извършва проверка), включително таксите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, произтичащи от факта, че клиентът е избрал, ако е необходимо, начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин за доставка, предложен от SPARTOO). Разходите за връщане са отговорност на клиента. Това връщане трябва да бъде направено без неоправдано забавяне и във всеки случай, не по-късно от 14 дни след получаване на формуляра за отказ.


10.1: Начините за връщане са както следва :

за България: връщането е безплатно.Предлага се от SPARTOO. Достатъчно е да се свържете с куриерската фирма UPS, за да заявите куриер. Моля, посочете адрес от който куриер да вземе върнатата пратка. Всички останали начини на връщане ще бъдат отговорност на клиента.


10.2: Процедурата за връщане е, както следва:


Стъпка 1: Клиентски профил
Влезте в клиентския ви профил в SPARTOO като въведете имейл адрес и парола, след това отидете в секцията "моите връщания", за да попълните формуляра за връщане.


Стъпка 2: Вземете етикета
- Ако връщането е безплатно и се предлага от SPARTOO: ще получите съобщение на електронната ви поща с връзка за отпечатване на транспортния етикет.
- Ако връщането е за сметка на клиента: ще бъде получена електронна поща с обратния адрес, на който да се върне продукта.

Стъпка 3: Депозирайте пратките на превозвача
Депозирайте праткaта на избрания оператор, UPS, в случай на безплатно връщане.
Депозирайте праткaта в мрежата по избор на клиента в случай на връщане за негова сметка.
Съхранявайте доказателството за депозиране, за всеки случай на последващ спор.
Връщането се обработва в рамките на 7 до 10 работни дни.

11 Обработка на пратки, които не са доставени от нашия доставчик на транспортни услуги

11.1: Връщания поради неправилен адрес, несъответствие на адреса и клиента:


Това са колети, върнати от куриерската фирма под заглавието: Не се намира на указания адрес. След получаване и приемане на поръчката от SPARTOO той ще се свърже с клиента, след което или ще изпрати отново поръчката към клиента, ако продуктът все още е наличен или ще възстанови заплатената сума, според желанието на клиента.
SPARTOO си запазва правото да възстанови заплатената сума за поръчката, а не да я изпрати отново към клиента в случай, че са идентифицирани многобройни декларации поради NPAI(не живее на посочения адрес) .


11.2: Връща се поради причина "НЕ Е ПОТЪРСЕН":

Това са колети, които не са потърсени от клиента в рамките на сроковете. След получаване и приемане на пакета от SPARTOO , той ще се свърже с клиента, след което или ще изпрати отново поръчката към клиента, ако продуктът все още е наличен или ще възстанови заплатената сума за поръчката според желанието на клиента.
SPARTOO си запазва правото да възстанови заплатената сума, а не да изпрати отново поръчката в случай, когато са установени повече "непотърсени"поръчки.


11.3: Връщане поради "ОТКАЗ":

Това са пратки, за които клиентът е отказал доставка. След получаване и приемане на пратката от SPARTOO, в рамките на 72 часа от получаването на пратката ще бъде кредитиран ваучер по сметката на клиента. му. Клиентът може да поиска анулиране на ваучера си и възстановяване на сумата директно в сайта SPARTOO.BG "ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ".
В случай на връщане на поръчката поради причините "НЕПРАВИЛЕН АДРЕС", "НЕ Е ПОТЪРСЕН" или "ОТКАЗ", SPARTOO.BG не гарантира резервирането на поръчаните артикули и може да се наложи да извърши възстановяване на заплатена сума, само ако продуктите са неналични .


12 Отговорност

За всички етапи на достъп до сайта, консултации, попълване на формуляри, поръчване, доставка на артикули или друга услуга, компанията SPARTOO има задължение да разполага със средства. Следователно отговорността на SPARTOO не може да бъде ангажирана за всички неудобства или щети, присъщи на използването на интернет мрежата и напълно извън рамките на грижите и предпазните мерки, предприети от SPARTOO
По-специално, всяко нарушаване на предоставянето на услугата или всяко външно посегателство или наличие на компютърни вируси не може да поеме отговорността на SPARTOO. Също така, всяко събитие, квалифицирано като непреодолима сила по смисъла на съдебната практика на Касационния съд, напълно освобождава SPARTOO от всякаква отговорност. Клиентите се възползват от гаранциите, предоставени от марките, присъстващи на сайта.


13 Интелектуална собственост

Всички елементи на уебсайта на SPARTOO, независимо дали са визуални или аудио, включително основната технология, са защитени с авторски права, търговски марки или патенти.
Те са изключителна собственост на SPARTOO.
Всяка хипертекстова връзка към уебсайта на SPARTOO и използването на техниката на рамкиране, дълбоко свързване, свързване в реално време или всяка друга техника за дълбоко свързване е във всеки случай официално забранена.
Във всеки случай всяка връзка, дори мълчаливо разрешена, трябва да бъде оттеглена по искане на SPARTOO.


14 Защита на личните данни

14.1: Събиране на лични данни


Oт създаването на клиентски профил и по време на поръчките направени на сайта SPARTOO.BG, компанията SPARTOO има право да събира лични данни. Лицето, отговорно за събирането на данни е SPARTOO SAS, Опростено акционерно дружество, регистрирано под номер 489 895 821 RCS в Гренобъл, чието седалище е 16 улица Henri Barbusse 38100 Гренобъл - Франция. SPARTOO е регистрирана в CNIL (Френската агенция за защита на данните) сайта www. SPARTOO.BG в борбата срещу измамите: декларация № 1182432.
Терминът "лични данни" означава всички данни, които идентифицират физическо лице, като включва, но не се ограничава до фамилно име, собствено име, телефонен номер, дата на раждане, пол, имейл адрес, пощенски адрес и всякаква друга информация, която Клиентът е избрал да съобщи на SPARTOO.
За целите в борбата срещу измамите, посочени по-долу (точки 2 и 3), SPARTOO може също така да запази информация, свързана с транзакциите, извършени на неговата територия (на неговия интернет сайт), включително съкратена част от номерата на банкови карти, използвани за извършване на посочените транзакции крайната дата на валидност.


14.2: Цел на събирането на данни


Личните данни се събират, за да изпълнят една или повече от следните цели:
- управляване на поръчките на Сайта,
- изработване на търговски статистики, провеждане на пазарни и поведенчески изследвания,
-създаване и управление на проспекти, включващи технически операции като стандартизация, обогатяване и дублиране
- извършва операции, свързани с обслужване на клиентите,
- подбор на клиентела, за извършване на действия за популяризиране,
- за изпращане заявки и промоционални съобщения от SPARTOO. Клиентът може да се откаже по всяко време от тези оферти, като кликне върху връзката, предоставена за тази цел, намираща се в долната част на съответните имейли.
- спазва нашите законови и регулаторни задължения.
- борба срещу измами


14.3: Получатели на събраните данни


Само фирмата SPARTOO и външните компании, договорно свързани със SPARTOO за обработката на поръчката на Клиента, имат достъп до предоставената информация. Категориите лица, които ще имат достъп до личните данни в компанията SPARTOO, са в рамките на съответните им правомощия търговската услуга, административните услуги, техническата служба и службите, отговарящи за контрола (одитор, процедури за вътрешен контрол и т.н.)
Публични органи могат също да бъдат получатели на лични данни, но само за да отговарят на правни задължения, съдебни служители, служители на министерствата и органи, отговарящи за събиране на дългове.
Предприемат се всички необходими предпазни мерки, за да се запази сигурността на личните данни и по-специално да се предотвратят злоупотреби от трети страни, които имат достъп до нея.
Компанията SPARTOO си запазва правото да прехвърля по търговски път данните, които е събрала на сайта, ако Клиентът е отбелязал думите "Искам да получавам промоции и предложени от партьори на Spartoo". След това компанията SPARTOO може да продаде данни на чуждестранни компании. Тя се задължава да съобщи тези данни само на чуждестранни компании, които имат същото ниво на защита на данните като Франция и Европейската общност.


14.4: Запазване на лични данни

Компанията SPARTOO си запазва правото да прехвърля по търговски път данните, които е събрала на сайта, ако Клиентът е отбелязал думите "Искам да получавам оферти, промоции от партньори на Spartoo". След това SPARTOO може да бъде задължено да прехвърли данните на чуждестранни компании. Той се задължава да съобщи тези данни само на чуждестранни компании, които имат същото ниво на защита на данните като Франция и Европейската общност.

>

Събраните данни се съхраняват за период от пет години от последната транзакция на сайта или последната актуализация на клиентската сметка, с изключение на номерата на съкратените банкови карти и техните дати. които се съхраняват само за период от тринадесет месеца за целите на борбата срещу измамите и като част от Spartoo Premium. В случай на изрично съгласие от Клиента, който е отбелязал полето "Запомни", SPARTOO е упълномощен да съхранява банковите данни, за да опрости бъдещите плащания. Тези данни се съхраняват за период от тринадесет месеца от последната транзакция или актуализация.
При липса на нова транзакция или актуализация на клиентската сметка през петгодишния период данните за Клиентите се изтриват автоматично.
Криптограмата CVС се унищожава системно след ефективна, пълна и неоспорима транзакция.


14.5: "Бисквитки"


SPARTOO измерва броя на разглежданите страници, броя на посещенията и активността на посетителите на сайта и честотата им на връщане чрез използването на технологията "cookies".
Бисквитката не идентифицира Клиента. Тя записва информация, свързана с навигацията на компютъра на клиента на уебсайта SPARTOO.BG (страниците, които са се консултирали, датата и часа на консултацията и т.н.) и да може да ги прочете по време на последващи посещения.
Данните, събрани от "бисквитките", са само и стриктно за вътрешна употреба и никога не се предават на трети страни.
Използването на "собствени" или "трети" бисквитки, които не са необходими за работата на сайта, изисква изрично съгласие от Клиента. Проявяването на съгласието или противопоставянето на използването на "бисквитки" се извършва чрез подходящо настройване на браузъра.
Някои бисквитки, наречени "бисквитки за реклама", позволяват да се проследява навигацията на клиента и да се записват видимите продукти, а след това в рамките на максимум 90 дни да се показват рекламни банери, свързани или не с предишната навигация. Тези "бисквитки" са свързани с вътрешния профил на Клиента (без да могат да го идентифицират). href="#" onclick="optout_ads();"> Деактивиране на рекламните "бисквитки" в потребителския ми профил


14.6: Право на достъп и коригиране


Когато Клиентът съобщи лични данни, той изрично дава съгласие за събирането и използването на лични данни.
В съответствие с Регламент на ЕС 2016/679 Клиентът има право на достъп, коригиране, разпитване, ограничаване и където е приложимо, противопоставяне на данните, които могат да бъдат упражнени от него, като се свържат с:
Имейл на : dpo@spartoo.com
Поща до SPARTOO SAS-DPO-16 rue Henri Barbusse - 38100 Гренобъл - Франция
По основателни причини Клиентът може да се противопостави на обработката на данни, отнасящи се до него, или да ограничи тяхната обработка.
Клиентът може, ако е необходимо, да подаде жалба до надзорен орган.
Що се отнася до рекламните "бисквитки", ако Клиентът вече не желае да ги получава, той може да кликне върху следната връзка:


14.7: Реципрочност


Клиентът от своя страна се задължава да спазва по време на събирането на данни или съобщаването на данни от дружеството SPARTOO да не ги разкрива и да ги съхранява само за лична употреба. Компанията SPARTOO си запазва правото да откаже да съобщи данните, като поиска от Клиента да ги изтрие.


15 Игри и конкурси

Всяка игра, конкурс е предмет на регламент, който е на разположение на уебсайта. Конкурсите, организирани от SPARTOO, са безплатни и могат да бъдат с или без задължение за покупка. Те са отворени за всяко лице, което пребивава в съответната страна от играта, в която е участвало, което е прочело и е приело правилата на играта. Продължителността на състезанието и условията за участие са определени в правилата. Победителите в конкурсните игри се уведомяват по имейл. Те ще получат печалбите си под формата на код за купон или сертификат за подарък SPARTOO.BG или награда. Подробностите за наградата и подробностите за печалбите са дадени в правилата.
SPARTOO си запазва правото да прекрати, отложи или отмени Игрален конкурс и не може да бъде държан отговорен за всеки проблем, който може да възникне по време на операцията.
Исковете, възстановяванията и другите условия са определени в правилата на състезанието. Всяка измама или опит за измама, извършени за неправомерно събиране на печалба, може да доведе до съдебно преследване.


16 Частни продажби

Продуктите, предлагани за продажба в частни продажби "SPARTOO.BG", са достъпни за тези, които отговарят на две от следните три условия:
- Да сте клиент в SPARTOO.BG, като сте открили профил в сайта с валиден имейл адрес и парола
- Да сте получили покана по електронна поща на имейл адреса на профила
- Да сте получили поне един имейл от SPARTOO.BG17 Подаръчни чекове и ваучери

Подаръчните чекове или ваучери за подаръци са под формата на купони с отстъпка, имащи уникален код.
Депозираните чекове и ваучерите не подлежат на възстановяване и не подлежат на парични връщания. Продуктите, закупени с ваучери за подарък или чекове обаче, могат да бъдат разменени и да бъдат обект на кредит в случай, че не са съгласни. Подаръчният чек или ваучерът ще бъдат кредитирани и трябва да бъдат използвани през периода на валидност.
Те не могат да бъдат комбинирани с други промоции или други купони за отстъпки.


18 Гаранцията за най-добра цена

Ако след като е закупил продукт на нашия сайт, клиентът намери еквивалентна оферта на по-ниска цена, включително доставка, на друг български сайт с онлайн платежна система, SPARTOO ви възстановява 2 пъти ценовата разлика.
Възстановяването на ценовата разлика трябва да отговаря на следните условия :
- Цената, посочена като по-ниска, трябва да включва доставка на пратката,
- Цената, посочена като по-ниска, не трябва да се възползва от промоционална оферта и,
- Условията на доставка трябва да бъдат идентични (стока на склад, доставка не по-късно от деня след поръчката, предложение за най-малко една безплатна доставка на сайта) и,
- Изделието трябва да е идентично: ново, същата марка, един и същ модел, един и същ материал, един и същ цвят и,
- Трябва да е налично в същия размер, цвят, закупен от клиента на сайта, на който се предлага, на по-ниска цена и,
- Офертата трябва да бъде направена на сайт в България в лева и,
- Разплащането трябва да става чрез онлайн платежна система и,
- Офертата е ограничена до едно възстановяване на човек на продукт, закупен от SPARTOO.BG
Изключени от Гаранцията за ниски цени са:
- намалени и ликвидационни продукти
- продукти, продавани на сайтове за търгове, или класифицирани реклами или сайтове за показване или сайтове за продажба - частни сайтове
- доставки извън България
Как да използвате гаранцията за най-ниска цена
В рамките на 5 дни от покупката клиентът трябва да изпрати заявката си до Spartoo, като използва формуляра за връзка с отдела за обслужване на клиенти чрез следната процедура:
- в съобщението му се посочва номерът на поръчката в Spartoo
- предаване на URL адреса на сайта, където се продава по-евтиния артикул, както и URL адреса на съответния продуктов лист.
Ако всички горепосочени условия са изпълнени, и след изтичане на срока на законния отказ и потвърждение от страна на клиента, че държи съответния продукт, Spartoo се задължава да възстанови на клиента 2 пъти разликата в цената. ,
Възстановяването ще бъде извършено в профила на клиента по начин на плащане, избран от Spartoo. Той ще се намеси в максимален срок от 30 дни.


19 Посредничество

Ако възникне спор, всеки клиент може да изпрати писмена молба, искане до SPARTOO, който ще направи всичко възможно, за да го реши. Ако несъмненият опит за разрешаване на проблема е неуспешен трябва да бъде отправена молба до медиатор в срок на една година считано от датата на рекламацията. Клиентът може да използва следната платформа за "разрешаване на спорове" за разрешаване на всички спорове:

20 Гаранция

Законовата гаранция за съответствие се прилага от момента на получаването на продукта за период от 2 години в рамките на период от 2 месеца до откриването на липсата на съответствие . SPARTOO трябва да предостави през първите 6 месеца доказателство за липса на съответствие, тогава клиентът ще представи доказателства за липса на съответствие в рамките на 18 месеца.
Гаранцията за съответствие не се прилага в случай на промяна на продукта, в случай на нормално износване на продукта ,в случай на неподходящо използване на продукта, в случай на неспазване на правилата за поддръжка на продукта и в случай на щети, причинени от транспортирането или съхранението на продукта.
Замяната или поправката на продукта ще бъде безплатна в рамките на 1 месец, освен ако не е непропорционална на щетите или ако това е невъзможно. В случай на невъзможност, SPARTOO ще върне безплатно, частично или пълно възстановяване, според случая. Въпросният продукт трябва да е поръчан на сайта SPARTOO.BG и да бъде върнат в оригиналната опаковка.


21 SPARTOO Premium

SPARTOO.BG предлага на своите клиенти да се абонират за SPARTOO Premium.
SPARTOO Premium е платена услуга за един период от 12 месеца, която се заплаща в момента на регистрациятa. Ако клиентът желае да продължи да се възползва от предимствата на този абонамент след 12 месеца, той може да го поднови на уебсайта, за един допълнителен период от 12 месеца, като заплати отново.

Предимствата на SPARTOO Premium са:
- Плащане при доставка, без допълнително оскъпяване.
- 10% незабавна отстъпка за непромоционални артикули.
- 5% незабавна отстъпка върху намалени артикули, през периода на разпродажби.
- Изключителни оферти: допълнителни отстъпки през дните, запазени за клиенти на Premium.


  Условие за прилагане на намаленията:
  - Условия за прилагане на 10% отстъпка: това намаление на цената не може да се комбинира с други отстъпки и не се отнася за марки, изключени от нашите промоции. (вижте условията на настоящите оферти)„ Тази отстъпка важи само за продукти, без промоция на сайта.
  - Условия за прилагане на 5% отстъпка: това намаление може да се съчетае с промоцията, посочена на уебсайта, по време на продажбите. Тя не може да се комбинира с други промоции, само с намалението, посочено на уебсайта по време на продажбите. Тази отстъпка е валидна само за намалени продукти.


НАЧАЛНА СТРАНИЦА | МАРКИ | ЧАНТИ | АКСЕСОАРИ | НОВО | намаления | ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ | ТЕНДЕНЦИИ | SPARTOO & ME
Кой е SPARTOO? | Често задавани въпроси | Предимства | Общи условия за продажба | Правна информация | * Условия на текущите оферти | Политика за защита на данните | Контакт
TOOPOST
Дайте вашето мнение
PREMIUM